Pentru realizarea scopului declarat, asociația își propune realizarea următoarelor activități:

  1. Organizarea de cursuri, simpozioane, mese rotunde, spectacole artistice şi concursuri pe diferite teme, înfiinţarea de ateliere, cluburi, centre de zi şi rezidenţiale;
  2. Organizarea şi participarea la manifestări culturale, interculturale şi sportive care promovează cultura toleranţei şi a diversităţii, de interes naţional şi internaţional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiţii, reuniuni, expoziţii, lansări de carte, târguri);
  3. Organizarea de  reuniuni, tabere, seminarii, excursii documentare şi turistice, concursuri şi jocuri distractive, manifestări culturale, cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă în domeniul cultural cu participare internă şi internaţională;
  4. Informarea, îndrumarea şi ajutorarea persoanelor interesate pentru cunoaşterea şi promovarea drepturilor legale, orientarea şi integrarea socio-profesională prin activităţi informaţionale, educative şi cultural-artistice;
  5. Întreţinerea de relaţii cu publicul şi grupul ţintă în sfera administraţiei la nivel central sau local precum şi în sfera mass-media cu privire la nevoile şi problemele grupurilor de persoane vulnerabile, conştientizarea opiniei publice asupra nevoilor acestora;
  6. Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate sau defavorizate;