Make The Change, Be The Change!

Make The Change, Be The Change!

Perioada de implementare:

  • Mai 2012 – Octombrie 2013

Obiective: 

  • Realizarea unui sistem de co-management intre ONG-uri de tineret și autoritățile locale pentru consultarea publică și implicarea tinerilor privind politicile de tineret implementate la nivel transnațional. 
  • Organizarea unui schimb transnațional de bune practici, conceperea și dezvoltarea de metode de lucru în domeniul tineretului, precum și consolidarea rețelei transnaționale nou create.

Rezultate:

  • Organizarea unui curs internațional de formare în domeniul politicilor de tineret, cu participarea a 26 de responsabili de politici de tineret din 4 țări europene.
  • Realizarea unui ghid de bune practici despre metodele de implicare a tinerilor în procesul decizional la nivel local.
  • Implicarea autorităților locale sau structurilor descentralizate în sistemul pilot de co-management ONGt – responsabili de tineret – autorități locale.
  • Crearea unei rețele transnaționale de ONG-uri de tineret, ce funcționează ca structură suport de know-how și expertiză în domeniul politicilor de tineret.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *