Create Your Own Rules!

Create Your Own Rules!

Perioada de implementare:

  •  August 2012 – Ianuarie 2013

Obiective:

  • Creşterea gradului de informare al tinerilor cu privire metodele de exercitare a democraţiei participative în context european. Simularea procesului decizional la nivel european, prin înființarea unui Parlament la Tinerilor. Rezultate
  •  Simularea procesului decizional la nivel european, prin înființarea unui Parlament la Tinerilor.

Rezultate:

  • Organizarea unui seminar pe tema democrației participative, cu implicarea a 40 de beneficiari din Lituania și România. 
  • Lansarea unui parteneriat strategic la nivel de ONGt între România și Lituania pe zona de advocacy și consultare a societății civile pentru luarea deciziilor.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *