My Idea, Our Development!

My Idea, Our Development!

Perioada de implementare:  August 2012 – Decembrie 2013 Obiective:  Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul a 30 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani. Sprijinirea tinerilor pentru dezvoltarea unui plan de afaceri și crearea unor firme de exercițiu. Includerea a 10 tineri din mediul rural cu probleme sociale. Rezultate: Organizarea unui schimb transnațional pe tema dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul beneficiarilor,   cu participarea a 30 tineri din 5 țări europene. Dezvoltarea de competențe practice pentru participanți privind conceprea unui plan de...
Create Your Own Rules!

Create Your Own Rules!

Perioada de implementare:  August 2012 – Ianuarie 2013 Obiective: Creşterea gradului de informare al tinerilor cu privire metodele de exercitare a democraţiei participative în context european. Simularea procesului decizional la nivel european, prin înființarea unui Parlament la Tinerilor. Rezultate  Simularea procesului decizional la nivel european, prin înființarea unui Parlament la Tinerilor. Rezultate: Organizarea unui seminar pe tema democrației participative, cu implicarea a 40 de beneficiari din Lituania și România.  Lansarea unui parteneriat strategic la nivel de ONGt între România și Lituania pe zona de advocacy și consultare a societății civile pentru luarea...
Make The Change, Be The Change!

Make The Change, Be The Change!

Perioada de implementare: Mai 2012 – Octombrie 2013 Obiective:  Realizarea unui sistem de co-management intre ONG-uri de tineret și autoritățile locale pentru consultarea publică și implicarea tinerilor privind politicile de tineret implementate la nivel transnațional.  Organizarea unui schimb transnațional de bune practici, conceperea și dezvoltarea de metode de lucru în domeniul tineretului, precum și consolidarea rețelei transnaționale nou create. Rezultate: Organizarea unui curs internațional de formare în domeniul politicilor de tineret, cu participarea a 26 de responsabili de politici de tineret din 4 țări europene. Realizarea unui ghid de bune practici despre metodele de implicare a tinerilor în procesul decizional la nivel local. Implicarea autorităților locale sau structurilor descentralizate în sistemul pilot de co-management ONGt – responsabili de tineret – autorități locale. Crearea unei rețele transnaționale de ONG-uri de tineret, ce funcționează ca structură suport de know-how și expertiză în domeniul politicilor de...